Fakir at Hazrat Bismillah Shah Bukhari Dargah, Kidney Hill, Karachi Photo - high quality (617x800)

Fakir at Hazrat Bismillah Shah Bukhari Dargah, Kidney Hill, Karachi

  1. Aug 05, 2013
  2. 8736 views
  3. Faces of Sindh
  4. 78 kb
  5. 617x800
  6. Hanif Bhatti